Přijměte pozvání na lákavé akce:

Kdy

Kde

V kolik

O co půjde

       
17.-29.9. Podhoří 17:00 Modlitební triduum matek
28.9. Jezernice 12:00 Svatba Simony Ovadové a Josefa Zemánka
29.9. Jezernice 14:30 Setkání schol a jiných hudebních těles :-)

2.10.

Jezernice

18:00

Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké příspěvky, pošlete je včas 

       
Design & programming © Luděk Štrobl 2016