Přijměte pozvání na lákavé akce:

Kdy

Kde

V kolik

O co půjde

6.10.-3.11. Jezernice 14:00 Výstava „Pod ochranu tvou se utíkáme“ u Hašů (Jezernice 119). Výstava bude požehnána ve
14:00 a dále otevřena od 6.10. do 3.11.2019
vždy soboty a neděle 13:00-19:00. 
       
14.10. Jezernice 18:00 Kafeteze
16.10. Podhoří 12:00-18:00 Adorační den farnosti zakončený společnou adorací od 17:30 a mší svatou v 18:00
18.10. Všechovice 18:00 Zpívaný růženec, který započne po mši svaté
18.-20.10.     Potáborové setkání nejen táborových dětí
24.10. Hranice 17:00 Ekumenická bohoslužba v kapli sv. Barbory v kasárnách
27.10. všude +1 hodinka  Změna času, můžeme spát o hodinku déle :-)
27.10. Jezernice 15:00 Žehnání křížů - průvod výjde z Famílií a skonči modlitbou u kostela
30.10. Jezernice 18:00 Redakce farního časopisu - pokud máte nějaké příspěvky, pošlete je včas
Design & programming © Luděk Štrobl 2016