I přesto, že má otec Petr dovolenou (26.4.-.17.5.) se ve farnostech něco děje.

V měsíci květnu se můžeme scházet v kostele na májových pobožnostech:

KDE

KDY

Dolní Újezd

Každý den 17:30 nebo přede mší svatou

Jezernice

Každý pátek 16:30

Loučka

Denně 19:30

Podhoří

Denně 19:00

 

Co se chystá

Datum Čas Místo Co nás čeká
20.5.
18:00
Jezernice
 Ministrantská schůzka
21.5.
7:30-8:45
Hranice
 Tříkrálový bazén, 10 Kč s sebou :-)
21.5.
Odpoledne
Olomouc
 Mariánský výlet nejen pro děti 
21./22.5
.
Při mši
Kostel
 Pomazání nemocných

23.5.

18:30

Jezernice

 Kafeteze – společenství seniorů

24.5.

18:00

Jezernice

 Porada mladých z Trianglu

25.5.

18:30

Jezernice

 Setkání pastoračních rad

27.5.

Kdykoliv

Kdekoliv

 Začíná se modlit novéna k Duchu Svatému: Podklady ZDE

28.5.

18:00

Podhoří

 Dětská mše

1.6.
18:00
Jezernice
 Redakce farního časopisu - pokud máte jakékoliv podklady pro tvorbu časopisu, prosím pošlete je včas na e-mail: fatau@seznam.cz, případně předejte osobně
4.6.
18:00
Jezernice
 Vigilie k Duchu Svatému

 

Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

Design & programming © Luděk Štrobl 2016