Co se chystá

Datum Čas Místo Co nás čeká

15.10.

Infocentrum Hranické propasti • Informační centrum Hranice

17:30-18:30 Hranice Mše svatá v kostele Stětí Jana Křtitele Vycházka k propasti, sraz před kostelem – s sebou pevnou obuv, teplé oblečení, baterku (čelovku)

15.10.

18:00 Jezernice Kafeteze - společenství seňorů

16.10.

11:00-17:00 Podhoří Adorační den 

17.10.

9:30 Dolní Újezd Poutní mše ke sv. Havlu
11:00 Podhoří

23.10.

18:00 Jezernice  Dětská mše 

24.10.

Celý den Celý svět Misijní neděle

27.10.

18:00

Jezernice

Redakce farního časopisu - pokud máte jakékoliv podklady pro tvorbu časopisu, prosím pošlete je včas na e-mail: fatau@seznam.cz, případně předejte osobně

31.10.

9:30

Dolní Újezd

 Hubertská mše svatá

 

Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

Design & programming © Luděk Štrobl 2016