Přijměte pozvání na lákavé akce:

Kdy

Kde

V kolik

O co půjde

4.7.

Drahotuše

17:00

Ekumenická bohoslužba v husitském kostele

4.7.

Velehrad

19:30

Večer lidí dobré vůle - přenos od 20:00

5.7.

Velehrad

10:30

Slavnostní poutní mše svatá

5.7.

Helfštýn

17:00

Ekumenická bohoslužba

13.7.

Podhoří

16:00

Večeřadlo - mariánské modlitby

15.-19.7.

Drahotuše

 

1. turnus příměstského tábora

26.-30.8.

Ústí

 

2. turnus příměstského tábora

27.7.

Stará voda

10:00

Poutní mše ke sv. Anně, po mši adorace, svátostné požehnání a průvod ke Královské studánce s žehnáním vody (v neděli mše v 15) 

28.7.-6.8.

 

 

Mladí (i ti duchem) a děti jsou na tajemném táboře kdoví kde. Modlete se, snad se vrátíme a celí :-) 

1.8.

Hranice

20:30

Promítání v letním kině pro tříkrálové koledníky animovaného filmu „Kouzelný park“ - vstupné 20,-

3.8.

Jezernice

7:30

 1. sobota – úcta k Panně Marii

9.-18.8.
Otec Petr má dovolenou na kolech,
v případě potřeby se obracejte na Pawla Bilinskiego 

13.8.

Podhoří

16:0

Večeřadlo – mariánské modlitby 

28.8.

Jezernice

18:00

Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké příspěvky, pošlete je včas 

1.9.

Triangl

Při mších svatých

Žehnání školákům

Design & programming © Luděk Štrobl 2016