Přijměte pozvání na lákavé akce:

Kdy

Kde

V kolik

O co půjde

9.-18.8.
Otec Petr má dovolenou na kolech,
v případě potřeby se obracejte na Pawla Bilinskiego (tel.: 731 621 212)

13.8.

Podhoří

16:0

Večeřadlo – mariánské modlitby 

28.8.

Jezernice

18:00

Redakce farního časopisu – pokud máte nějaké příspěvky, pošlete je včas 

1.9.

Triangl

Při mších svatých

Žehnání školákům

Design & programming © Luděk Štrobl 2016