°°°Bohoslužby°°°

Den

Farnost

Čas

Intence

Neděle 9.12.

2. neděle adventní

Jezernice

8:00

Za farníky a zemřelé dobrodince z jejichž darů má dnes církev užitek

Loučka

9:30

Za Josefa Vinklera a rodiče

Podhoří

11:00

Za Štěpánku Švarcovu, rodiče a sourozence

Loučka

19:00

Adorace se zpěvy

Pondělí 10.12.

Jezernice

17:00

Za 

Středa 12.12.

Loučka  16:30 Za Jiřinu Velešíkovu, manžela, syna a živou rodinu

Čtvrtek 13.12.

Podhoří 18:00 Za Kristýnu Velechovu

Pátek 14.12.

Jezernice 17:00 Za Antonína Suchánka, manželku, dcery a zetě

Neděle 16.12.

3. neděle adventní

Jezernice

8:00

Za Františku Malochovu a rodiče

Loučka

9:30

Za 

Podhoří

11:00

Za Gabrielu Kocichovu a sourozence

Podhoří

19:00

Adorace se zpěvy

Design & programming © Luděk Štrobl 2016