°°°Bohoslužby°°°

Den

Farnost

Čas

Intence

Neděle 24.3.

3. neděle

postní

Jezernice

8:00

Za farníky

Loučka

9:30

Za zemřelou Janu Kolářovu

Podhoří

11:00

Za dar zdraví

Loučka

19:00

Adorace se zpěvy 

Pondělí 25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

Jezernice

17:00

Za 

Středa 27.3.

3. postní týden

Loučka

16:30

Za 

Čtvrtek 28.3.

Podhoří

18:00

Za 

Pátek 29.3.

Jezernice

17:00

Za Marii Šmídovu, manžela, rodiče a vnuka

Sobota 30.3.

Podhoří

19:00

Adorace se zpěvy, přesunuto z neděle

Neděle 31.3.

4. neděle postní

Jezernice

8:00

Za Františku Ječmenovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

Loučka

9:30

Za Josefa Suchánka a manželku

Podhoří

11:00

Za Štěpánku Švarcovu a rodiče

 

 

Adorace se zpěvy NEBUDE

Design & programming © Luděk Štrobl 2016