°°°Bohoslužby a kázání °°°

Kázání otce Petra

15.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby II

  8.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby I 

  1.11.2020     Slavnost všech svatých 

 


Bohoslužby

Od 26.4.2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvníky bohoslužeb. Těch se budou moci věřící zúčastnit za splnění tří podmínek:
- Ochrana dýchacích cest
- Rozestupy
- Desinfekce
 
Bohoslužby jsou dále upraveny:
 - Přijímání na ruku
 - Vynechání pozdravení pokoje
 - Není průvod s obětními dary 
 

 

Datum

Čas

Místo

Intence

 

16.6. Neděle

11. neděle v mezidobí

8:00

Podhoří

 Za

9:30

Dolní Újezd

 Za živou a + rodinu Slaměníkovu, Skopalovu a duše v očistci

11:00

Loučka

 Za Vítězslavu Škrobálkovu, manžela a živou rodinu

19:00

Jezernice

 Adorace                                                                        

14.6. Pondělí

17:30

Dolní Újezd

 Za Josefa, Anežku, Janu Bouchalovy, Marii Novotnou

16.6. Středa

16:30

Loučka

 Za Marii Bednářovu, manžela, syna, zetě, živou a zemřelou rodinu Sigmundovu

17.6. Čtvrtek 

18:00

Podhoří

 Za 

18.6. Pátek

17:00

Jezernice

 Za Františku Chytilovu a rodiče

19.6. Sobota
 

nedělní platnost

7:30

Dolní Újezd

 Za Františku Chytilovu a rodiče 

18:00

Jezernice

 Za Antonína Suchánka, manželku, dcery a vnuka

20.6.

12. neděle v mezidobí

9:30

Dolní Újezd

 Za rodiče Čudovy

11:00

Podhoří

 Za 

17:30

Loučka


 Za živou a  rodinu Jírovu, Richterovu, Hilscherovu a duše v očistci

19:00

Loučka

 Adorace

 

Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

 

 

Níže jsou uvedeny možnosti přímého vysílání mší svatých v televizi, v rádiu a na internetu.

BOHOSLUŽBY ONLINE

 

            TV NOE

         Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek:    12:05

        Sobota:    17:00

         Neděle:    9:30

 

                 RADIO PROGLAS

          Úterý, čtvrtek, pátek:     18:00

          Neděle:   9:00

 

                      INTERNET

         KLIKNI NA ODKAZ:  MseOnline.cz.

Design & programming © Luděk Štrobl 2016