°°°Bohoslužby°°°

Den

Farnost

Čas

Intence

Neděle 6.1.

Zjevení Páně

Jezernice

8:00

Za dobrodince farnosti z jejichž darů má církev užitek

Loučka

9:30

za Marii Richterovu, manžela a dceru Marii

Podhoří

11:00

Za Kateřinu a Jana Kotačkovy a živou a zemřelou rodinu

Podhoří

19:00

Adorace se zpěvy

Pondělí 7.1.

Jezernice

17:00

Za 

Podhoří

18:00

Za

Středa 9.1.
Loučka
16:30
Za Aloisii A Pavla Mikulovy, živou a zemřelou rodinu Mikulovu a Zábranskou

Pátek 11.1.

Jezernice

17:00

Poděkování za uplynulý rok s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 13.1.

Svátek Křtu Páně

Jezernice

8:00

Za 

Loučka

9:30

Za Marii Dvořákovu, manžela a rodiče

Podhoří

11:00

Za 

Jezernice

19:00

Adorace se zpěvy

Design & programming © Luděk Štrobl 2016