°°°Bohoslužby°°°

13.10.

28. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

Za Františka Maška a živou a zemřelou rodinu

Loučka

9:30

Za Kamila Velešíka, dvoje rodiče a duše v očistci

Podhoří

11:00

Za farníky

Jezernice

19:00

Adorace se zpěvy

14.10.

Jezernice

17:00

Za farníky

16.10.

Podhoří

12:00

Začátek adoračního dne

18:00

Za Andělu Grygarovu a neteř Ludmilu

17.10.

biskup Ignác z Antiochie

Loučka

16:30

Za členky živého růžence a jejich rodiny

18.10.

Sv. Lukáš, evangelista

Jezernice

17:00

Za farníky

20.10.

29. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

Za Valtra Grygara, rodiče a sourozence

Loučka

9:30

Za Marii a Čeňka Janáskovy, dcery, syna, snachu a zetě

Podhoří

11:00

Za Aloisii Losertovu, manžela a syna

Loučka

19:00

Adorace se zpěvy

Design & programming © Luděk Štrobl 2016