°°°Bohoslužby°°°

19.5.

5. velikonoční

Jezernice

8:00

Za Vladimíra Mužíka a rodiče

Loučka

9:30

Za Radomila Gregora, rodiče a bratra

Podhoří

11:00

Za Jaroslava Váňu, manželku a celou živou a zemřelou rodinu Váňovu

Loučka

19:00

Adorace

20.5. Pondělí 

Klement Maria Hofbauer

Jezernice

17:00

Za Karla Lukáše, Cecílii Lukášovu a jejich syna Karla

22.5. Středa

Loučka 16:30 Za

23. Čtvrtek

Podhoří 18:00 Za víru, naději a lásku v naší farnosti

24.5. Pátek

Jezernice 17:00 Poděkování za Boží ochranu a dar zdraví

26.5.

6. neděle velikonoční

Jezernice

8:00

Za dobrodince farností, z jejíchž darů má farnost stále užitek

Loučka

16:30

Za Drahomíra Konečného, otce a prarodiče z obou stran

Podhoří

18:00

Za rodinu Obořilovu a Švarcovu

Podhoří

19:00

Adorace
Design & programming © Luděk Štrobl 2016