°°°Bohoslužby°°°

Den

Farnost

Čas

Intence

Neděle 10.2.

5. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

Za Adolfa Koláčka, manželku a dceru

Loučka

9:30

Za Václava Hlavíka, děti Libuši a Václava a živou rodinu

Podhoří

11:00

Za Ondřeje a Františku Bolkovy, syny, rodiče a sourozence

Loučka

16:00

Adorace se zpěvy

Pondělí 11.2.

5. týden v mezidobí

Jezernice

17:00

Za Antonína Suchánka, manželku, rodiče a tři dcery

Středa 13.2.

Loučka

16:30

Za Jaroslava a Boženu Bednářovy, dceru, snachu a zetě

Čtvrtek 14.2.

Podhoří

18:00

Za

Pátek 15.2.

Jezernice

17:00

Za zemřelého otce Michala Jadavana a Josefa Pelce

Neděle 17.2.

6. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

Za Jaroslavu Pavlovu a manžela

Loučka

9:30

Za Františka Janáska a manželku

Podhoří

11:00

Za 

Podhoří

19:00

Adorace se zpěvy

Design & programming © Luděk Štrobl 2016