°°°Bohoslužby°°°

Bohoslužby

Od 14.03.2022  došlo k uvolnění pandemických opatření:

- Není povinné nošení respirátorů.

- Obnoveno přinášení obětních darů.

- Obnoveno pozdravení pokoje.

- Přijímat lze i do úst.

- V kropenkách je vrácena svěcená voda.

- Účast mše svaté je omezen pouze kapacitou kostela :-) 

 


Datum

Místo

Čas

Intence

13.8. Sobota

s nedělní platností

Jezernice

18:00

 Za

14.8. Neděle

20. Neděle v mezidobí

Dolní Újezd

9:30

Za Františku Kužílkovu, manžela, sestru a živou a zemřelou rodinu

Podhoří

11:00

Za Františka Hynčicu a rodiče z obou stran

15.8. Pondělí

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Dolní Újezd

17:30

Za Zdenku Házovu, otce a živou a zemřelou rodinu Házovu a Ocelkovu

16.8. Úterý

Dolní Újezd

17:30

Za zemřelého Josefa Veverku, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

17.8. Středa

Loučka

16:30

Za

18.8. Čtvrtek

Podhoří

18:00

Za

19.8. Pátek

Jezernice

17:00

Za Evžénii Skřičkovu a manžela

20.8. Sobota

Sv Bernard

Dolní Újezd

9:30

Křest

Dolní Újezd

10:30

Za zemřelou Jitku Keilberthovu

Sobota s nedělní platností

Jezernice

18:00

Za zemřelého Jiřího Suchánka, manželku a živou a zemřelou rodinu

21.8. Neděle

21. neděle v mezidobí

Dolní Újezd

9:30

Za Jaroslava Navrátila a rodiče Navrátilovy, rodiny Šromovy

Podhoří

11:00

Za Josefa Švarce, rodiče a sestru a živou rodinu

 Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/030

Design & programming © Luděk Štrobl 2016