°°°Bohoslužby a kázání °°°

Kázání otce Petra

15.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby II

  8.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby I 

  1.11.2020     Slavnost všech svatých 

 


Bohoslužby

Od 26.4.2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvníky bohoslužeb. Těch se budou moci věřící zúčastnit za splnění tří podmínek:
- Ochrana dýchacích cest
- Rozestupy
- Desinfekce
 
Bohoslužby jsou dále upraveny:
 - Přijímání na ruku
 - Vynechání pozdravení pokoje
 - Není průvod s obětními dary 
 

 

18.7.

16. neděle v mezidobí

8:00

Jezernice

 Za 

9:30

Loučka

 Za farníky

11:00

Podhoří

 Za 

17:30

Dolní Újezd

 Za Zdeňku Dohnalovu, manžela a za živou a zemřelou rodinu Dohnalovu

19.7. Pondělí

17:30

Dolní Újezd

 Za Cecílii Dorazilovu a duše v očistci

21.7. Středa

16:30

Loučka

 Na poděkování za přijatá dobrodiní

22.7. Čtvrtek

18:00

Podhoří

Za 

23.7. Pátek

8:00

Jezernice

 Za Annu Smolíkovu, manžela a rodiče z obou stran

25.7.

17. neděle v mezidobí

9:30

Loučka

 Za Valentina Dvořáka, manželku, dceru, zetě a tři vnuky

11:00

Podhoří

 

17:30

Dolní Újezd

 


Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

 

 

Níže jsou uvedeny možnosti přímého vysílání mší svatých v televizi, v rádiu a na internetu.

BOHOSLUŽBY ONLINE

 

            TV NOE

         Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek:    12:05

        Sobota:    17:00

         Neděle:    9:30

 

                 RADIO PROGLAS

          Úterý, čtvrtek, pátek:     18:00

          Neděle:   9:00

 

                      INTERNET

         KLIKNI NA ODKAZ:  MseOnline.cz.

Design & programming © Luděk Štrobl 2016