°°°Bohoslužby°°°

17.11.

33. neděle v mezidobí

 

Jezernice

8:00

Za zemřelou Amalii Suchánkovou, rodiče a duše v očistci

Loučka

9:30

Za Drahomíra Konečného, otce a prarodiče z onou stran

Podhoří

11:00

Za Jenovéfu Hlostovu a Jenku Jašovu

Loučka

19:00

Adorace

18.11.

Jezernice

17:00

Za farníky

20.11.

Loučka

16:30

Za Anežku a Celestýna Kamenické a celou rodinu

21.11.

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Podhoří

18:00

Za

22.11.

sv. Cecílie

Jezernice

17:00

Za zemřelé rodiče Jiřího a Marii Suchánkovy, živou a mrtvou rodinu

24.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Jezernice

8:00

Za Josefa Vrubla, dceru, bratra a rodiče z obou stran

Loučka

9:30

Za Zbyňka Šebestu a rodiče

Podhoří

11:00

Za Josefa Švarce, rodiče a sestru a duše v očistci

Podhoří

19:00

Adorace

Design & programming © Luděk Štrobl 2016