°°°Bohoslužby a kázání °°°

Kázání otce Petra

15.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby II

  8.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby I 

  1.11.2020     Slavnost všech svatých 

 


Bohoslužby

Od 26.4.2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvníky bohoslužeb. Těch se budou moci věřící zúčastnit za splnění tří podmínek:
- Ochrana dýchacích cest
- Rozestupy
- Desinfekce
 
Bohoslužby jsou dále upraveny:
 - Přijímání na ruku
 - Vynechání pozdravení pokoje
 - Není průvod s obětními dary 
 

 
DATUM ČAS MÍSTO INTENCE

5.12. Neděle

2. neděle adventní

 

9:30

Dolní Újezd

 Za farníky

11:00

Podhoří

 Za Štěpánku Švarcovou, rodiče a sourozence

17:30

Loučka

 Za Žofii Janáskovu, manžela, syna a zetě

19:00

Dolní Újezd

Adorace

6.12. Pondělí

17:30

Dolní Újezd

 Za  Janu Bouchalovu, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

7.12. Úterý

18:00

Podhoří

 Za Antonína a Marii Kubáčovy, živou a zemřelou rodinu

8.12. Středa

Panna Marie Immaculata

16:30

Loučka

 Za Ladislava a Kamilu Zbořilovy, snachu, syny a živou a zemřelou rodinu

9.12. Čtvrtek

17:00

Jezernice

 Za Marii Filiačovu, prarodiče, rodiče a sourozence z obou stran

11.12. Sobota

 


Mše s nedělní platností

8:00

Podhoří

 Za zemřelou Ilonu Derychovu, zemřelého Ladislava Pulmanna a živou a zemřelou rodinu Šal.

18:00

Jezernice

Za farníky

12.12. Neděle

3. neděle adventní

9:30

Dolní Újezd

 Za živou a zemřelou rodinu Zobaníkovu, Stejskalovu a zemřelého manžela

11:00

Podhoří

 Za Gabrielu Kocichovu a sourozence

17:30

Loučka

 Za Josefa Vinklera, manželku a rodiče

19:00

Jezernice

 Adorace 


Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

Design & programming © Luděk Štrobl 2016