°°°Bohoslužby a kázání °°°

Kázání otce Petra

15.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby II

  8.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby I 

  1.11.2020     Slavnost všech svatých 

 


Bohoslužby

Od 26.4.2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvníky bohoslužeb. Těch se budou moci věřící zučastnit za splnění tří podmínek:
- Ochrana dýchacích cest
- Rozestupy
- Desinfekce
 
Bohoslužby jsou dále upraveny:
 - Přijímání a ruku
 - Vynechání pozdravení pokoje
 - Není průvod s obětními dary 
 

 

Datum

Čas

Místo

Intence

 

9.5. Neděle

6. neděle velikonoční

8:00

Jezernice

 Za  Hedviku Orlovu, manžela, rodiče, sourozence a dceru

9:30

Loučka

 Za Libušku Frgálovu, rodiče, bratry a živou rodinu

11:00

Podhoří

 Za 

17:30

Dolní Újezd

 Za manžele Věru a Antonína Brázdovy, živou a zemřelou rodinu, a duše v očistci

19:00

Jezernice

 Adorace                                                                        

10.5. Pondělí

17:30

Dolní Újezd

 Za  Marii Pospíšilovu, dva manžely, dva syny a duše v očistci

11.5. Úterý 17:30 Dolní Újezd Za Věru Březinovu a dceru

12.5. Středa

16:30

Loučka

 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o B. pož. a ochr.P.M.

13.5. Čtvrtek 

Slavnost Nanebevstoupení Páně

18:00

Podhoří

 Za

14.5. Pátek

Sv. Matěj

17:00

Jezernice

 Za Marušku Filiačovu, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

15.5. Sobota

7:30

Dolní Újezd

 Za  Zdeňku Procházkovu, rodinu Procházkovu, Fekarovu a duše v očistci

16.5.

7. neděle velikonoční

8:00

Jezernice

 Za farníky

9:30

Loučka

 Za Jana a Anežku Bieganských a rodiče

11:00

Podhoří

 Za 

17:30

Dolní Újezd


 Za živou a + rodinu Hanzlíkovu a DVO

19:00

Loučka

 Adorace

 

Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

 

 

Níže jsou uvedeny možnosti přímého vysílání mší svatých v televizi, v rádiu a na internetu.

BOHOSLUŽBY ONLINE

 

            TV NOE

         Pondělí, středa, pátek:    12:05

         Úterý, čtvrtek:    18:00

         Sobota:    18:00

         Neděle:    10:00

 

                 RADIO PROGLAS

          Pondělí - pátek:     18:00

          Neděle:   9:00

 

                      INTERNET

         KLIKNI NA ODKAZ:  MseOnline.cz.

Design & programming © Luděk Štrobl 2016