°°°Bohoslužby a kázání °°°

Kázání otce Petra

15.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby II

  8.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby I 

  1.11.2020     Slavnost všech svatých 

 


Bohoslužby

Od 26.4.2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvníky bohoslužeb. Těch se budou moci věřící zúčastnit za splnění tří podmínek:
- Ochrana dýchacích cest
- Rozestupy
- Desinfekce
 
Bohoslužby jsou dále upraveny:
 - Přijímání na ruku
 - Vynechání pozdravení pokoje
 - Není průvod s obětními dary 
 

 
DATUM ČAS MÍSTO INTENCE

10.10.

28. neděle v mezidobí

9 :30

Dolní Újezd

 Za Františku Baďurovu, manžela, vnuka a živou a zemřelou rodinu

11:00

Podhoří

 Za Františka Blažka, dceru Jitku a živou a zemřelou rodinu

17:30

Loučka

 Za Kamila Velešíka, dvoje rodiče a duše v očistci

19:00

Jezernice Adorace

11.10. Pondělí

17:30

Dolní Újezd

 Za  Vladimíra Spáčila, rodiče a rodinu Spáčilovu a Mádrovu

12.10. Úterý

17:30 Dolní Újezd  Za rodinu Procházkovu, Dorňákovu a Váňovu

13.10. Středa

16:30

Loučka

 Za členy živého růžence a jejich rodiny, poděkování

14.10. Čtvrtek

18:00

Podhoří

 Za Kateřinu Kotačkovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

15.10. Pátek

Sv. Terezie od Ježíše

17:00

Jezernice

 Za živou a zemřelou rodinu Brázdovu

16.10. Sobota

 

S nedělní plastností

7:30 Dolní Újezd Za Mařenku Štěpánovu, bratry, rodiče, živou a zemřelou rodinu 

18:00

Jezernice

 za Františka Maška, rodiče a živou a zemřelou rodinu

17.10

29. neděle v mezidobí

9:30

Dolní Újezd

 Za roslava Dohnala, manželku, syna a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

11:00

Podhoří

 Za rodiče Josefa a Marii Šromovy

17:30

Loučka

 Za Marii a Čeňka Janáskovy, dcery, syny, snachy a zetě

18:30

Loučka

 Adorace 


Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

Design & programming © Luděk Štrobl 2016