°°°Bohoslužby°°°

Bohoslužby

Od 14.03.2022  došlo k uvolnění pandemických opatření:

- Není povinné nošení respirátorů.

- Obnoveno přinášení obětních darů.

- Obnoveno pozdravení pokoje.

- Přijímat lze i do úst.

- V kropenkách je vrácena svěcená voda.

- Účast mše svaté je omezen pouze kapacitou kostela :-) 

 


Datum

Místo

Čas

Intence

25.6. Sobota

s nedělní platností

Jezernice

18:00

 Za Žofii Jančovu a živou a zemřelou rodinu Částečkovu

26.6. Neděle

13. Neděle v mezidobí

Loučka

9:30

Za za Petra Randuse, manželku Annu, rodiče, sourozence a živou rodinu

 

Podhoří

11:00

Za  

Dolní Újezd

17:30

Za  

Podhoří

19:00

 Adorace

27.6. Pondělí

13. týden v mezidobí

Dolní Újezd

17:30

Za

29.6. Středa

Loučka

16:30

Poděkování za deset let manželství s prosbou o dary Ducha svatého

Podhoří

18:00

Za 

2.7. Sobota

Jezernice

8:00

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví

nedělní plastnost

Podhoří

18:00

Za

3.7. Neděle

14. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

Za Františku Chytilovu, rodiče a bratry

Loučka

9:30

Za

Dolní Újezd

17:30

Za

Podhoří

19:00

Adorace


 Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/030

Design & programming © Luděk Štrobl 2016