°°°Bohoslužby a kázání °°°

Kázání otce Petra

15.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby II

  8.11.2020     Prvouka vnitřní modlitby I 

  1.11.2020     Slavnost všech svatých 

 


Bohoslužby

Od 26.4.2021 došlo ke změnám pravidel pro návštěvníky bohoslužeb. Těch se budou moci věřící zúčastnit za splnění tří podmínek:
- Ochrana dýchacích cest
- Rozestupy
- Desinfekce
 
Bohoslužby jsou dále upraveny:
 - Přijímání na ruku
 - Vynechání pozdravení pokoje
 - Není průvod s obětními dary 
 

 
DATUM ČAS MÍSTO INTENCE

19.9.

25. neděle v mezidobí

8:00

Jezernice

 Za Karla Zdražila, rodiče a živou a zemřelou rodinu

9:30

Loučka

 Za farníky

11:00

Podhoří

 Za 

17:30

Dolní Újezd

 Za

19:00

Loučka

 Adorace

20.9. Pondělí

Sv. Ondřej, Pavel a druhové

17:30

Dolní Újezd

 Za

22.9. Středa

 

16:30

Loučka

 Za

23.9. Čtvrtek

 

18:00

Podhoří

 Za 

24.9. Pátek

17:00

Jezernice

 Za Miroslava Roba a rodiče

26.9.

26. neděle v mezidobí

8:00

Jezernice

 Za Miroslava Poppa a živou rodinu

9:30

Loučka

 Za Marii Bednářovu, manžela, syna, zetě a živou a zemřelou rodinu Sigmundovu

11:00

Podhoří

 Za

17:30

Dolní Újezd

 Za 

19:00

Podhoří

 Adorace


Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

Design & programming © Luděk Štrobl 2016