Správce farností:

             P. Mgr. Petr Utíkal

             Jezernice 84

             751 31

         736 522 840

Účty farností 

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/0300

Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Design & programming © Luděk Štrobl 2016