Kdy

Kde

V kolik

O co půjde

24.2.

Hranice

7:30-9:00

   Tříkrálový bazén

24.-25.2.

Radíkov

9:00

   Potáborové setkání

27.2.

Podhoří

18:00

   Redakce farního časopisu

4.3.

Jezernice

12-16:30

   Adorační den farnosti Jezernice

 

Design & programming © Luděk Štrobl 2016