°°°Bohoslužby°°°

Bohoslužby

Datum

Místo

Čas

Události

23.9. Sobota
s nedělní platností
Podhoří 18:00  Z

24.9. Neděle

25. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

 Za

Loučka

9:30

 Za

Dolní Újezd

11:00

 Za

25.9. Pondělí

Dolní Újezd

17:30

 Za 

27.9. Středa

Loučka

16:30

 Za

28.9. Čtvrtek

Sv. Václav

Jezernice

8:00

 Za Mirloslava Poppa, rodiče a živou rodinu

Dolní Újezd

9:30

 Za 

Podhoří

18:00

 Za dědu Václava a živou a zemřelou rodinu Pchálkovu

29.9. Pátek

Svatí archandělé Michael, Gabriel, Rafael

Jezernice

17:00

 Za Zdislavu Suchánkovu, manžela, syna, vnuka a rodiče z obou stran

30.9. Sobota
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

s nedělní platností

Dolní Újezd

8:00

 Za

Jezernice

18:00

 Za Jůlii Gogolínovu, manžela, syna, vnuka a sestru

1.10. Neděle

26. neděle v mezidobí

Loučka

8:00

 Za Marii Bednářovu, syna, manžela, zetě a živou a zemřelou rodinu Sigmundovu

Dolní Újezd

9:30

 Za

Podhoří

11:00

 Za

 Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/030

 

Design & programming © Luděk Štrobl 2016