°°°Bohoslužby°°°

 

Datum

Místo

Čas

Události

29.1. Neděle

4. neděle v mezidobí

Jezernice

8:00

Za Zdeňka Kotíka a rodiče

Loučka

9:30

Za Karla Dvořáka a živou a zemřelou rodinu

Dolní Újezd

17:30

Za

31.1. Úterý

Sv. Jan Bosco

Dolní Újezd

17:30

Za

1.2. Středa

Loučka

16:30

Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

2.2. Čtvrtek

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Podhoří

18:00

Za Františka Kotačku, manželku, živou a zemřelou rodinu

3.2. Pátek

Jezernice

17:00

Za otce Michala Jadavana

4.2. Sobota

Loučka

8:00

Za 

Sobota s nedělní platností

Jezernice

17:00

Za Věru a Břetislava Suchánkovy, živou a zemřelou rodinu

5.2. Neděle

5. neděle v mezidobí

Dolní Újezd

9:30

Za

Podhoří

11:00

Za Josefa Loserta, manželku a syna

Loučka 

17:30

Za Vlastu Domesovu, rodiče, bratry, švagrovou a duše v očistci

 


 Pro ty, kteří nemají možnost se dostat do kostela aby mohli přispět do košíčku nebo nenosí peněženku do kostela nabízíme možnost přispívat na farní účty. Každá farnost má svůj účet, na který můžete posílat nějakou tu korunku buď hromadně, nebo častěji po menších obnosech. Do zprávy pro příjemce uvádějte „Dar farnosti“ – Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dolní Újezd         218263196/0300

Jezernice            219856057/0300

Loučka                274705331/0300

Podhoří               274706027/030

 

Design & programming © Luděk Štrobl 2016